Budakeszi


BUDAKESZI

www.budakeszi.hu


Budakeszi közel 14 ezer fős település, a Budai-hegyek lábánál a Lánchídtól 12 km-re terül el. Lakottságára utaló első emlékek még az új kőkorszakból származnak. Honfoglalás kori eredetére utal a Budakeszi-Barackosban feltárt, köznépi temető (kb. X. sz.). A mai római katolikus templom udvarán 1997-ben végzett ásatások az 1761-1766 között épült barokktemplom alatt jelentős méretű középkori templom falcsonkjaira bukkantak. Az ásatás során bizonyossá vált, hogy a templom környéke, az egykori falu központjának múltja mintegy 1000 évre nyúlik vissza. budakeszi5

Budakeszi nevét egy 1296-os keltezésű oklevélből következtetve az ősi Keszi törzs nemzetségétől kaphatta. Feltételezhető, hogy a tatárdúlás után alakult ki Al- és Felkeszi. A mai római katolikus templom környékén elterülő Alkeszi királyi alapítású kápolnáját 1267-ben említik először. A település mindenkori fejlődését elősegítette, hogy fontos forgalmi csomópont volt évszázadokon keresztül, mivel a budai vár felől Zsámbék – Székesfehérvár, illetve Tinnye – Esztergom főútvonalában fekszik. Budakeszi a török hódoltság idején – néhány rövidebb időszakot leszámítva – végig lakott település volt. A tizenöt éves háború idején, 1596-ban Pálffy Miklós esztergomi főkapitány Budakeszi lakóit Esztergomba telepítette át. budakeszi2A budakesziek 1608-ban térhettek csak vissza. Ezután a település 1684-ig újra lakott volt. 1686-ban a Budát visszafoglaló Szent Liga csapatai újra kiürítették a falut. Az egykori református hitű magyar lakók már nem tértek vissza. Budakeszi birtokosa gróf Zichy István volt, akinek fia, Péter 1659- től hívta a településre az első német telepeseket Bajorországból, a Rajna-vidékről, Ausztriából, Cseh-Morvaországból. 1765-től Budakeszi kamarai birtok lett, jelentős kedvezményekben részesült, melynek következtében gyors fejlődésnek indult a település.

1946-ban kitelepítették a sváb lakosok nagy részét, s helyükre főként erdélyi és kárpátaljai magyarokat költöztettek. A rendszerváltozás időszakában újabb betelepülési hullám érte el Budakeszit az agglomeráció több településével együtt, a Budapestről kitelepülők jelentősen megnövelték Budakeszi lakosságszámát. A határainkon kívül élő magyarokkal, valamint a kitelepítettek leszármazottaival, szoros kapcsolatot ápol a város. budakeszi4Testvérvárosi kapcsolatot létesített a németországi Neckarsulmmal, Lich-hel, Delbrück-Westenholz-cal, az ausztriai Sankt Margarethen an der Raab-bal, az erdélyi Csíkszeredával és a kárpátaljai Beregdédával. A település kertvárosi jellegét a rendszerváltozást követően is megőrizte. A város 2010-től nagyfokú infrastrukturális fejlődésnek indult. Megújult a polgármesteri hivatal, a Római-katolikus templom környezete, a Nagy Sándor József emlékház, a Fő téri park. Új, 48 férőhelyes, 4 csoportszobás bölcsődét építünk, ahova 2014 szeptemberétől várjuk az új bölcsődéseket. Megvalósult a Pitypang Sport Óvoda bővítése, felújítása és részleges akadálymentesítése, az Idősek Napközi Otthonának bővítése, felújítása és akadálymentesítése. A jelenlegi, elavult, a lakó- és iparterületekkel már körbeépített szennyvíztisztító telep helyett közel ötmilliárd Ft bruttó értékben új szennyvíztisztító telepet létesítünk, valamint megvalósul Makkosmária városrész csaknem egészének csatornázása is. Megnyertünk egy 100 millió Ftos pályázatot a polgármesteri hivatal, a Széchenyi István Általános Iskola és a Pitypang Sport Óvoda energetikai fejlesztésére, melynek kivitelezése idén szeptemberben fejeződik be. Budajenő, Tök és Remeteszőlős településekkel együtt beadott pályázatunk 25,9 millió Ft értékben számítástechnikai, informatikai fejlesztést is lehetővé tesz az érintett településeken. Felújítottuk Budakeszi Fő utcáját és a környező közterületek (parkok, járdák, emlékhelyek) nagy részét.

budakeszi3

Jelentős fejlesztést hajtottunk végre a város közösségi közlekedésén is (menetrendi- és vonalbővítés, vadonatúj autóbuszok). „Értékes vagy!” néven ifjúsági bűnmegelőzési programot indítottunk el 32 millió Ft értékben, valamint folyamatban van az önkormányzat teljes szervezetének fejlesztésére irányuló 22 millió Ft-os pályázat megvalósítása. Több mint 6 milliárd forint bruttó összértékű beruházás valósult meg négy év alatt, melyhez az önkormányzat mintegy félmilliárd Ft-os önrészt biztosított. Mindezek a fejlesztések a Budakeszin élők javát szolgálják. Az infrastrukturális fejlődés mellett a város turizmusa és kulturális élete is felélénkült. A jó levegő és a települést körülölelő hatalmas erdőségek, az Arborétum, a mamutfenyők, a Budakeszi Vadaspark, a Magyarországon egyedülálló Himnusz-szobor, a Romkert és a Kálvária télen-nyáron vonzzák a kirándulókat. budakeszi1

Budakeszi a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás elnöki feladatai mellett 2013. január 1-jével járásközponti szerepkört is ellát. A járáshoz tartozó települések közé tartozik Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, Budaörs, Herceghalom, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszőlős, Telki, Tök és Zsámbék. Mindezeken Fő téri park túl a polgármesteri hivatal jelenleg 12 település építéshatósági tevékenységét is végzi. Budakeszi polgármestereként képviselő-társaimmal együtt mindent megtettünk és a választóink felhatalmazása esetén a jövőben is mindent megteszünk annak érdekében, hogy hatékony, dinamikus és sokrétű fejlődést biztosítsunk szeretett városunk érdekében.

dr. Győri Ottilia
polgármester