Biatorbágy


BIATORBÁGY

www.biatorbagy.hu


Biatorbágy a fővárostól 16 kilométernyire, Pest megye nyugati részén helyezkedik el, a Budapestre vezető vasút- és főúthálózat mentén.

biatorbagy A település összterülete: 4379, ebből belterület: 496 hektár, állandó lakossága 2014. 01.01-jén 12.726 fő.

A település környéke már az őskor idején is lakott volt, a jelenlegi településszerkezet Bia és Torbágy községek 1966-os egyesítésével jött létre, mely 1990-ig fejlődésében elmaradt a környezetétől.

Az állami támogatási rendszer, valamint a település ipari és kereskedelmi zónáiban letelepedő gazdasági vállalkozások adóbefizetései megfelelő pénzügyi alapot teremtettek arra, hogy Biatorbágy már az első, 1990-1994 közötti önkormányzati ciklusban addigi lemaradásának nagy részét behozza.

Az 1946-ban elűzött németajkú lakosság rokoni kapcsolataira alapozva jött létre Biatorbágy első testvértelepülési kapcsolata 1989-ben, a németországi Herbrechtingennel.

biatorbagy2Ezt követően az erdélyi Gyergyóremetével 2001- ben, a ciprusi Kitivel 2004- ben, a csallóközi Alistállal 2012-ben, a kárpátaljai Nagydobronnyal 2013-ban bővült a testvérvárosok köre.

Az életkörülmények folyamatos javulásával a település egyre vonzóbbá vált a Budapestről kiköltözők számára.

A népesség növekedésével párhuzamos fejlődés következtében Biatorbágy 2007. július 1-jén városi rangot kapott.

Egy ilyen fiatalodó településen az oktatás színvonala különösen fontos.

A 2012- ben megújult általános iskolai rendszerben a korábbi egy helyett, immár négy intézménytípus és több képzési szakirány közül választhatnak a családok.

Az éveken át pusztulásra ítélt Szily-kastély műemlék épületének felújítása és a benne kialakított 12 tanterem, tornaterem és kiszolgáló helységek jelentősen javítják az oktatás feltételeit.

Ez év őszén lesz két éves a város első bölcsődéje, mely a kisgyermekes családoknak nyújt segítséget, teszi életüket könnyebbé.

A Biatorbágy Városfejlesztése projekt segítségével szépült meg, és vált rendezvénytérré a Füzes-patak partja és újult meg a torbágyi egyházközség műemlék temploma és környezete.biatorbagy3

A Német Nemzetiségi Önkormányzat is lehetőséget kapott, hogy emléket állítson a kitelepített sváb családoknak.

Bián és Torbágyon újjáépült az elbontott, illetve elhanyagolt országzászló, a polgármesteri hivatal modern ügyfélszolgálati térrel bővült, emelve az ügyet intézők kiszolgálásának színvonalát.

Helyi vállalkozók bevonásával újult meg a Fő tér környéki üzletsor és létesült új sportcentrum.

A pezsgő kulturális élet, a közösségi rendezvények nem csak a helyi, de a környékbeli településekről is vonzzák az érdeklődőket hirdetve, hogy Biatorbágyon jó élni, jó lenni.

 

 

 

Tarjáni István
polgármester