Nagykovácsi


NAGYKOVÁCSI

www.nagykovacsi.hu


Budakeszi közel 14 ezer fős település, a Budai-hegyek lábánál a Lánchídtól 12 km-re terül el. Lakottságára utaló

Nagykovacsi4Csodálatos ajándéka az életemnek az a szolgálat, amit Nagykovácsi település érdekében tehetek. Mindig is felnéztem az alkotó emberekre, de a hivatásom során tanultam meg igazán, mit is jelent a kreativitás. Sokan talán úgy vélik az önkormányzatiság, a közigazgatás aktatologatásra egyszerűsíthető, pedig ez nem így van. Egy közösség szolgálatába állni nagy kihívást jelent és bátorság kell hozzá. A mindenapjaink építkezésről szólnak, építjük a közösséget, az intézményeinket, alakítjuk a kultúránkat és a környezetünket, mindeközben a kihívások mellett ott van az óriási felelősség. Esküt tettem Nagykovácsinak 12 évvel ezelőtt, a bizalmat azóta is próbálom megszolgálni!

paty1Nagykovácsi kivételes természeti szépségekkel megáldott település, az őt körülölelő gyönyörű dombok a Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz és a Pilisi Parkerdőhöz tartoznak. A közel nyolcezer lakosú nagyközség központja Budapest északnyugati határától alig hat kilométerre fekszik, a Budai-hegység 340 méter magasan elterülő, 420-560 méter magas hegyekkel – Zsíros-hegy, Nagyszénás, Kutya-hegy, Nagykopasz és Remetehegy – övezett völgykatlanában. Ennek köszönheti ”zsákfalu” jellegét, a település közúton csak egy irányból érhető el, vasút nem érinti. A településen ered és folyik keresztül az Ördög-árok patak. A zsákfalunak a természet ajándékai mellett az kölcsönöz falusias légkört, hogy területén nem vittek véghez olyan jellegű beruházást, ami zavarhatná az itt élők nyugalmát. Így nem épült ide gyár, nagyobb áruház, és ehhez más hasonló létesítmény.

Egyedi földrajzi és gazdasági zártsága előnyösen hat a kultúrára és a társadalmi berendezkedésre egyaránt. Az itt kialakult sajátos életkörülmények sok városi család számára vonzóak, ezért nagyarányú a kiköltözés a fővárosból a természetközeli településre. Már az ősember által is lakott területet a római korban gazdaságok és villák népesítették be. A középkori falut királyi szolgák – alighanem fegyverkovácsok – lakták. Kowachy nevével először egy 1254-es oklevélben találkozhatunk. A török hódoltság alatt elnéptelenedett falut 1700-1760 között a Fekete-erdő környékéről érkező, német nyelvű telepesek népesítették be. Katolikus templomukat 1746-ban szentelték fel. A Wattay család a XIX sz. elején kezdte építeni kastélyát, mely később Teleki, végül Tisza-birtok lett. A sváb lakosságból a második világháborút követő kitelepítés több mint kétezer főt érintett. A település népességének növekvő száma miatt – melynek mintegy egynegyede gyermek – az infrastrukturális fejlesztés az egyik legfontosabb feladat.

Nagykovacsi1

Ennek jegyében épült fel az impozáns új óvoda, amely a maga 1500 nm-es épületével és a 6000 nm-es kertjével száznyolcvan gyermek számára biztosít új helyet. A gyermekek további elhelyezése érdekében az új óvoda Dózsa György utcai egységének bővítése most van folyamatban, így két csoportszobával gazdagodik a település, valamint a régi épületrész is felújításra kerül. A még kisebb gyermekek elhelyezésére és a falu ö

Nagykovacsi3

römére új bölcsőde épül, amelyre már évek óta nagy igény mutatkozik. A kulturális élet egyik legfontosabb színtere az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár, amelynek dísztermében gyakoriak a képzőművészeti kiállítások, valamint a különféle előadások, melyeket a gyermekek és a felnőttek részére egyaránt ajánlunk.

A könyvtár kétszintes, ahol a kölcsönözhető könyveken kívül mesesarok, foglalkozó, egy kisebb helytörténeti kiállítás, valamint internetes hozzáféréssel több számítógép áll a látogatók rendelkezésére. A kulturális életet gazdagítják az egyházi rendezvények és a civil szervezetek programjai, valamint igen aktívan vesz részt a település kulturális életében a Német Nemzetiségi Önkormányzat Az Inkubátorház – Vállalkozói Ház 2014. februárban ünnepélyes keretek között nyitotta meg kapuit, mely az Öregiskola épületével alkot szerves részt. Az épületben kiemelten a település vállalkozóinak tartanak előadásokat, képzéseket. Az épület uniós pályázaton nyert támogatásból épült, amely a Határon átnyúló együttműködés keretében a szlovákiai Komárnoban működő partnerrel közösen jött létre. Az Inkubátorház második ütemben tovább bővül, önálló épülettel, ahol olyan irodák jönnek létre, amelyek a vállalkozások részére válnak majd elérhetővé.is.

 

http://nagykovacsi.hu/wp-content/uploads/2014/01/kiszelne_mohos_katalin.jpg

 

Kiszelné Mohos Katalin

polgármester