Magunkról

A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás (BÖT)
nevében szeretettel köszöntök minden kedves olvasót!

A 2013. évi jogszabályi változásoknak köszönhetően, az önkormányzati törvény által biztosított önrendelkezési társulási jogával élve 2013.május 31-én Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, Herceghalom, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszőlős és Tök települések önkormányzatai létrehozták a Budakörnyéki Önkormányzati Társulást, mint jogi személyiséggel rendelkező szervezetet. Telki Önkormányzata 2014. június 1-jén történt csatlakozásával
tíz település szövetsége alkotja a társulást. Székhelye Budakeszi városa, elnöke Budakeszi polgármestere. A társulás munkaszervezeti feladatait a Budakeszi Polgármesteri Hivatal látja el. Közösen működtetjük a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatot, mely Budajenő, Budakeszi, Tök településeken lát el szociális feladatokat. Az intézmény által végzett szakfeladatok közé tartozik a családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás, nappali ellátás – idős klub és szociális étkeztetés. A településeken élő lakosság nyugodt életének, jó közérzetének alapvető feltétele a közrend és a közbiztonság, valamint a köztisztaság megfelelő állapota. A települések közterületei (utcák, terek, parkok, stb.) a legfontosabb olyan közösségi életterek, melyeknek nyugalma, rendezettsége, rendeltetésszerű működése, illetve használata alapvetően meghatározza a lakosság közérzetét, közállapotról vallott nézetét és egy adott település élhetőségének megítélését. A közterületek rendje egyben a településbiztonság egyik legfontosabb eleme, hozzájárul a lakosság biztonságérzetének javításához. A jó települési közbiztonság vonzza a gazdasági, pénzügyi befektetőket és a tőkeerős vállalkozásokat, ami hosszú távon a település gazdasági növekedéséhez vezet. Felismerve ezt a tényt, a szervezet öt társult tagönkormányzata megalapította a Budakörnyéki Közterület-felügyeletet, mely egyben a települések társulásos együttműködésének országosan is egyedi formája. A szervezet 2014. július 1-től működik és jelenleg öt településen, Budajenőn, Nagykovácsiban, Perbálon, Tökön és Budakeszin látja el feladatát. Legfontosabb feladata illetékességi területén a hatályos jogszabályok betartatása, a szabálysértésekmegelőzése, megszakítása és az önkormányzati vagyon védelme. Befejezett szabálysértés esetén feladata a helyszíni bírság kivetése vagy eljárás kezdeményezése. A Budakörnyéki Közterület felügyelet feladatainak ellátása során együttműködik a rendőrséggel, a hivatásos katasztrófavédelmi szervvel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, az egyéb állami ellenőrző és önkormányzati szervekkel, egyesülettel, így különösen a helyi polgárőr szervezetekkel. E szervezet működésével összefüggésben  biztosíthatóvá válik az illetékességi területén lévő településeken az akár folyamatos hatósági jelenlét, délután, éjszaka, hétvégén, valamint az ünnepnapokon. Bízom benne, hogy a társulás eléri a célját és hozzájárul a települések fejlődéséhez, ami a lakosok további megelégedésére fog szolgálni.